ısıtma sistemleri başaran havalandırma

Gaziantep Isıtma Sistemleri

Döşeme üzerindeki şap içine belli aralıklarla döşenen borulardan sıcak su geçirilerek yapılan ısıtma şeklidir. Bazı özel uygulamalarda boru yerine, elektrikli ısıtıcı kablo ve levhalar kullanılmaktadır.

Başaran ısıtma ile ilgili mekanik tesisat hesapları, değişkenlere bağlı olarak; ışıma ve taşınım ile aktarılan ısı miktarlarının ve kanatçık verimlerinin hesaplandığı bir dizi ısı transferi formülleriyle yapılır.

Optimum sonucun bulunması için değişkenler sürekli değiştirilerek sonuçlar gözden geçirilir.

Başaran ısıtma tesisatında değişik boru döşeme şekilleri vardır. Odanın gometrisi, dış cepheye bakan duvar ve pencereler döşeme şeklinde etkili olurken genelde birkaç döşeme şekli kullanılmaktadır.

Döşenen borular arası mesafe (modül) azaldıkça borunun kanatçık verimi ve boru içinde dolaşan ortalama su sıcaklığı azalır, modül arttıkça borunun kanatçık verimi ve boru içinde dolaşan ortalama su sıcaklığı artar.

Mekanik tesisatta fark yaratacak titiz çözümler.

Diğer ısıtma sistemlerinden farklı olarak, Başaran ısıtma tesisatında ısı, mahale büyük oranda (%60 ve üstü) ışıma ile yayılır. Bundan dolayı düşük mahal sıcaklıklarında bile konforlu ısınma sağlanmış olur.

Isıtmanın büyük oranda (%60 ve üstü) ışıma ile yapılması, Başaran insanın boyu mesafesinde sıcaklık farkının az olması, mahalin her noktasında homojene yakın sıcaklık dağılımının olmasından dolayı Başaran ısıtma sistemi diğer ısıtma sistemlerine göre çok daha konforludur.

Başaran ısıtma tesisatı düşük sıcaklıklarda çalıştığı için yoğuşmalı doğalgaz kazanları ile yüksem verim sağlanmaktadır. Yoğuşmalı kazan kullanılan ısıtma sistemlerinde, dönüş sıcaklığı ne kadar düşük olursa, sistem o kadar verimli çalışmaktadır.

Doğalgaz yandığında büyük oranda su buharı oluşur. Doğalgazlı ısıtma sistemlerinde, kazan dönüş suyu sıcaklığı 50°C’nin altına düştüğünde, baca gazı içindeki su buharı yoğuşmaya başlar. Yoğuşan su buharı ile suyun buharlaşma gizli ısısı ısıtma sistemine kazandırılmış olur.

Başaran Isıtma Sisteminin Avantaları:

Dekoratiftir; mahal içinde radyatör ve radyatör bağlantı boruları vb. gibi görüntüyü bozan ekipmanlar olmaz.

Konforludur; mahal içinde homojen ısınma sağlanmaktadır. Isınan hava tavanda birikmez, insan boyu seviyesinde düzgün ve homojene yakın sıcaklık dağılımı oluşturur.

Aşırı hava akımları olmaması sebebiyle duvarlarda ve perdelerde kir oluşmaz. Mahal konfor sıcaklığı ile ısıtıcı yüzey arasındaki sıcaklık farkı arttıkça hava akımları ve hava akımlarının taşıdığı toz miktarı artmaktadır.

Radyatörlü sistemlerde, radyatör sıcaklığı ile mahal sıcaklığı arasındaki fark yaklaşık maksimum 58 °C olurken, Başaran ısıtma sisteminde zemin sıcaklığı ile mahal sıcaklığı arasındaki fark yaklaşık maksimum 10°C olmaktadır. Bu nedenle Başaran ısıtma sistemlerinde aşırı hava akımları ve bununla beraber toz taşınması oldukça azdır.

Düşük sıcaklıkta çalıştığı için yüksek verimli yoğuşmalı kazan ve kombiler uygundur.

Başaran ısıtma sisteminde borular ısı izolasyon malzemesi (strofor,XPS) üzerine döşendiğinden, katlar arası ısı izolasyonu kendiliğinden yapılmış olmaktadır.

Radyatörlü sistemlere göre ömrü daha uzundur. Başaran ısıtma sistemlerinde Pe-x borular kullanıldığı için çalışma sıcaklığına ve basıncına bağlı olarak ömürleri en az 50 yıldır. Radyatörler metal malzemeden yapıldığı için korozyona karşı ömürleri daha kısadır.

GAZİANTEP MEKANİK PROJE MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK